Het Hoogeland

Landschappelijke visie en raamwerk | Beekbergen | 2021

Opdrachtgever: Stichting IrisZorg
Type: Zorginstelling
In samenwerking met: landschapsarchitect Martijn Tillema en Bureau Nieuwe Gracht

Het Hoogeland is een landelijk gelegen zorglocatie voor beschermd wonen, gelegen op een grote enk tussen de groeikernen Beekbergen en Lieren. De landschappelijke structuur wordt bepaald door oude bomenlanen en monumentale gebouwen, aangevuld met aan- en nieuwbouw uit verschillende periodes. De entree wordt gemarkeerd door de monumentale villa Ons Thuis. Daarnaast omvat het terrein een centraal pleintje, een oude boerderij met hobbydieren, kleinschalige woonpaviljoens en kassencomplexen voor dagbesteding. De van nature open enk is op verschillende plaatsen afgegraven of verhoogd.